Agencja Wywiadowcza | Grupa Hedron

Cennik usług detektywistycznych

Ustalenia

Usługa Cena netto Uwagi
Potwierdzenie danych osobowych 500zł Imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego lub czasowego zameldowania.
Pesel 400zł Ustalenie dokonywane jest na podstawie adresu zamieszkania lub numeru NIP.
Prawa majątkowe 600zł (Udziały, zarząd) + ADRES prowadzenia D.G.
Ruchomości 800zł (Pojazdy, maszyny, urządzenia) na osobę lub D.G.
Nieruchomości 1000zł (Właściciel, współwłaściciel, użytkowanie wieczyste)
Zbyte nieruchomości 1300zł (Darowizna, sprzedaż, przewłaszczenie na zabezpieczenie, sprzedaż w drodze egzekucji)
Długi 900zł Wierzytelności hipoteczne lub dochodzone w trybie egzekucji komorniczej.
Numer KW 300zł (Według adresu)
Członkowie rodziny i krewni 350zł
Aktualny adres korespondencyjny lub zamieszkania 1000zł Niepotwierdzony
2500zł Potwierdzony
Adres zameldowania 800zł
Rejestry dłużników 200zł Sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Rejestrach Dłużników.
Rejestr dłużników niewypłacalnych 200zł Sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i przesłanie odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.
Aktualny numer telefonu 700zł
Właściciel numeru telefonu 750-1000zł
Dane właściciela pojazdu 1900zł
Miejsce pracy Od 1500zł Wycena po przekazaniu wszystkich znanych informacji.
Pobranie próbki DNA Od 3000zł Wycena po przekazaniu wszystkich znanych informacji.
Bank z rach. bank. 1000zł W jakich bankach figurant posiada konta bankowe.

Usługi TSCM

Rodzaj Cena netto
Inspekcja kontr-inwigilacyjna pomieszczeń 50zł za m. kw., nie mniej niż 1500zł
Inspekcja kontr inwigilacyjna pojazdu
- Auto osobowe
- Auto ciężarowe (pojazdy powyżej 3,5 tony)
600 zł **
1000 zł **
Analiza telefonów komórkowych
- Badanie basic (sprawdzenie urządzenia i karty SIM pod kątem zagrożeń typowych dla urządzeń mobilnych, standardowy raport) – analiza na miejscu
- Badanie expert (sprawdzenie urządzenia i karty SIM pod kątem zagrożeń typowych dla urządzeń mobilnych, ekstrakcja fizyczna i logiczna zawartości, pogłębiona analiza zagrożeń, audyt bezpieczeństwa, poszerzony raport wraz z plikami UFDR) – analiza do 3 dni
450 zł
800 zł
Przygotowanie procesowego materiału dowodowego z zakresu informatyki śledczej urządzeń mobilnych 2600***
* plus koszt dojazdu do klienta naliczany wg urzędowej stawki za kilometr (0,8358 zł/km).
Maksymalny czas pracy zespołu TSCM wynosi 8 godzin, w przypadku wymogu dłuższej pracy doliczamy koszty zakwaterowania zespołu TSCM.

** plus koszty dojazdu do klienta naliczany wg urzędowej stawki za kilometr (0,8358 zł/km). Dodatkowa opłata nie dotyczy sytuacji kiedy klient dojeżdża pod wskazany adres.
*** w przypadku konieczności stawienia się technika przed organami procesowymi doliczane są koszty dojazdu i stawka 80 zł za godzinę.

Usługi informatyki śledczej

Rodzaj Cena netto
Analiza śledcza komputera – audyt bezpieczeństwa, analiza wykrytych zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkownika, ekstrakcja fizyczna i logiczna plików) oraz analiza aktywności użytkowników komputera, historia wyszukiwania w Internecie, podłączane urządzenia, otwierane dokumenty, analiza plików usuniętych Od 2000zł
Analiza profili społecznościowych pod kątem ich autentyczności 2500zł
Testy penetracyjne (Pentesting) - symulowane ataki hackerskie na systemy informatyczne. Mają na celu rzeczywistą ocenę posiadanego stanu bezpieczeństwa danych zasobów informatycznych. Zasobami tymi mogą być sieci, wszelkiego rodzaju aplikacje (aplikacje webowe, aplikacje mobilne, aplikacje desktopowe) oraz cała infrastruktura IT. Zapytaj o wycenę
Audyt Bezpieczeństwa - Audyt bezpieczeństwa jest aktywnym procesem sprawdzania działania istniejących zabezpieczeń, analizy ich funkcjonalności oraz przestrzegania wdrożonych procedur.
Techniczne przygotowanie do spełnienia warunków wymaganych przez RODO
Zapytaj o wycenę
Przepisywanie nagrań – audio transkrypcja, stenogram Od 8 zł/min
Poprawianie jakości nagrań audio, video i zdjęć od 150zł za godzinę pracy laboratorium
Analiza autentyczności nagrań audio i wideo od 150zł za godzinę pracy laboratorium

Badanie wariograficzne

Rodzaj Cena netto
Wariograf cyfrowy
- Osoba prywatna
- Kadra w organizacji
- Ekspertyza do celów procesowych
2500 zł
1500 zł
1200 zł
Wariograf analogowy (Poligraf) – możliwość wynajęcia Zapytaj o wycenę

Odzyskiwanie danych

Dyski HDD - tryby diagnostyczne

Typ diagnozy Opis Szacunkowy czas wykonania Szacunkowy koszt
Tryb standardowy Analiza dysku twardego ATA, S-ATA, SCSI, SAS - 1.8", 2.5", 3.5" 5-10 dni roboczych 50zł
Tryb przyśpieszony Analiza dysku twardego ATA, S-ATA, SCSI, SAS - 1.8", 2.5", 3.5" 2-4 dni roboczych 300zł
Tryb ekspresowy Analiza dysku twardego ATA, S-ATA, SCSI, SAS - 1.8", 2.5", 3.5" W trybie 24h 950zł

Odzyskiwanie danych z dysków HDD w trybie standardowym

Rodzaj Opis Szacunkowy koszt
Uszkodzenia logiczne Usunięcie danych, skasowanie partycji, formatowanie dysku 150-1500zł
Uszkodzenia techniczne, nieinwazyjne Uszkodzenia nie wymagające ingerencji/inwazji do wewnątrz dysku np. - bad sektory, uszkodzony translator, zerowa pojemność dysku, uszkodzenie płyty elektroniki. 800-2000zł
Uszkodzenia techniczne, inwazyjne (fizyczne) Uszkodzenia wymagające ingerencji wewnętrznej do dysku, lub wymiany podzespołów wewnętrznych np.- uszkodzenie głowic, uszkodzenia powierzchni dysku, zatarcie łożyska. 2000-5000zł

Odzyskiwanie danych z zestawów wielodyskowych i macierzy RAID

Cena od 1500zł

Tryby odzyskiwania danych z dysków SSD

Tryb Opis Czas wykonania Szacunkowy koszt
Tryb standardowy Analiza SSD do 10 dni roboczych 50zł
Tryb przyśpieszony Analiza SSD do 5 dni roboczych 300zł
Tryb ekspresowy Analiza SSD W trybie 24h 950zł

Koszty odzyskiwania danych z SSD w trybie standardowym

Pojemność SSD Uszkodzenie logiczne (SSD sprawny, np. skasowanie, sformatowanie danych) Uszkodzenie techniczne (SSD niesprawny, np. brak dostępu do urządzenia, nierozpoznane urządzenie w systemie, zerowa pojemność)
do 32 GB 250-2000zł 2000-3500zł
do 64 GB 250-2000zł 2000-4000zł
do 128 GB 250-2000zł 2000-4500zł
do 256 GB 250-2000zł 2000-4500zł
do 512 GB 250-2000zł 2000-4500zł
powyżej 512 GB 250-2000zł 2000-5000zł

Odzyskiwanie danych z kart pamięci

Pojemność karty Uszkodzenie logiczne (karta sprawna, brak danych np. skasowanie, sformatowanie) Uszkodzenie techniczne (karta niesprawna np. error memory card, zerowa pojemność, zawieszanie czytnika)
do 1GB 100 - 200zł 500zł
do 2GB 100 - 250zł 600zł
do 4GB 100 - 300zł 700zł
do 8GB 100 - 350zł 800zł
do 16GB 100 - 400zł 900zł
do 32GB 100 - 450zł 1000zł
do 64GB 100 - 500zł 1100zł
powyżej 64GB Od 100zł Zapytaj o wycenę

W przypadku kart stworzonych w technologii monolitycznej uszkodzonych technicznie cena wzrasta o 50%.

Odzyskiwanie danych z pendrive'ów, rejestratorów dźwięku (dyktafonów)

Pojemność Uszkodzenie logiczne (pendrive sprawny, np. skasowanie, sformatowanie danych) Uszkodzenie techniczne (pendrive niesprawny, np. brak dostępu do urządzenia, nierozpoznane urządzenie w systemie, zerowa pojemność)
do 1GB 150 - 300zł 500zł
do 2GB 150 - 400zł 600zł
do 4GB 150 - 500zł 700zł
do 8GB 150 - 600zł 800zł
do 16GB 150 - 700zł 900zł
do 32GB 150 - 800zł 1100zł
do 64GB 150 - 900zł 1300zł
do 128GB Zapytaj o wycenę Zapytaj o wycenę
do 256GB Zapytaj o wycenę Zapytaj o wycenę
powyżej 256GB Zapytaj o wycenę Zapytaj o wycenę

W przypadku pamięci stworzonych w technologii monolitycznej uszkodzonych technicznie cena wzrasta o 50%.

Koszty odzyskiwania danych z tabletów i telefonów w trybie standardowym

System operacyjny Uszkodzenie logiczne (Tablet sprawny, np. skasowanie, sformatowanie danych) Uszkodzenie techniczne (Tablet niesprawny, np. brak dostępu do urządzenia, nierozpoznane urządzenie w systemie, zerowa pojemność)
Android 600 - 1800zł 1000 - 2200zł
Windows 600 - 1700zł 1000 - 1400zł
iOS 600 - 2100zł 1000 - 2800zł
Brandowany 600 - 2800zł 1000 - 3000zł

Kasowanie danych z dysków twardych i innych nośników

Opis Szacowany koszt
Programowe usunięcie danych z dysków ATA, SSD, SATA, SAS, SCSI - jednoprzebiegowe 110zł
Każdy kolejny przebieg kasowania programowego (max. 35x – metoda Gutmanna) 40zł/przebieg
Usunięcie danych z dysku twardego (nie dotyczy SSD) impulsem elektromagnetycznym 60zł
Wystawienie certyfikatu do usługi kasowania danych 120zł
Wystawienie certyfikatu do usługi kasowania danych (kolejny dysk) 40zł/szt.

Procedury niestandardowe stosowane w szczególnych przypadkach

Usługa Opis Szacowany koszt
Diagnoza poprawkowa urządzenia W przypadku stwierdzenia samodzielnych prób, jak również po działaniach innych firmach w materii objętej usługą +100% ceny w określonej grupie cenowej
Diagnoza poprawkowa W przypadku stwierdzenia samodzielnego rozbierania dysku twardego, jak również po inspekcjach w innych firmach "data recovery", lub po modyfikacjach w samym urządzeniu 600 zł. płatne przed podjęciem procedur
Odzyskiwanie danych - poprawkowe W przypadku stwierdzenia samodzielnego rozbierania dysku twardego, jak również po inspekcjach w innych firmach "data recovery", lub po modyfikacjach w samym urządzeniu +100% ceny w określonej grupie cenowej
Procedura przyśpieszona odzyskiwania danych Ceny odzyskiwania danych są kalkulowane w oparciu o cennik usług standardowych + 30% + cena analizy
Procedura ekspresowa odzyskiwania danych Ceny odzyskiwania danych są kalkulowane indywidualnie i mogą znacznie odbiegać od sugerowanych cen w trybach standardowych
Kopiowanie danych ze sprawnego nośnika w trybie forensic Dyski HDD od 300zł
Dyski SSD od 600zł
Inne nośniki od 100zł
Telefony od 200zł
Diagnoza bezpłatna Usługa wykonywana tylko w przypadku uzasadnionej reklamacji.
Procedury specjalne Wszystkie nie wyszczególnione przypadki realizujemy w oparciu o doraźną, podawaną przed wykonaniem usługi kalkulację cenową
Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT