Agencja Wywiadowcza | Grupa Hedron

Kontakt

Centrala firmy

Grupa Hedron Sp. z o.o.

Sklep stacjonarny
Adres korespondencyjny

Grupa Hedron Sp. z o.o.

Celem zachowania pełnej dyskrecji, prosimy umawiać spotkania w biurze za wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym.

Formularz kontaktowy

* - wymagane

NIP: 8971798631, REGON: 022411424, KRS: 0000514549

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5000,00 zł


Grupa Hedron Sp. z o.o. opiera się na doświadczeniu specjalistów wywiadu wojskowego, detektywów oraz dziennikarzy śledczych we współpracy z innymi służbami. Świadczymy usługi lokalnie, oraz prowadizmy działania międzynarodowe.