Biuro Detektywistyczne - Prywatny Detektyw - Agencja Detektywistyczna | Grupa Hedron

Kontakt

Centrala firmy

Grupa Hedron Sp. z o.o.

Wykonujemy zlecenia na całym świecie.

Nasi Detektywi przyjmują w godzinach:

8:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku.

Celem zachowania pełnej dyskrecji, prosimy umawiać spotkania w biurze za wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym.

Formularz kontaktowy

* - wymagane

NIP: 8971798631, REGON: 022411424, KRS: 0000514549

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5000,00 zł


Grupa Hedron Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-185/2014. Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.