Agencja Wywiadowcza | Grupa Hedron

Inspekcja TSCM (Technical Security Counter Measures) jest rodzajem usługi wykrywania wszelkiego rodzaju urządzeń do nieautoryzowanego wypływu informacji (potocznie zwanymi podsłuchami, pluskwami itp.). Celem jest wykrywanie urządzeń szpiegujących lub podsłuchujących w budynkach biurowych takich jak ukryte kamery czy mikrofony.


Realizując usługę, inspektorzy TSCM odwiedzą Państwa Organizację i kompleksowo sprawdzą każdy zakamarek przestrzeni biurowej pod kątem złośliwych urządzeń i sprzętu rejestrującego.


Kiedy należy przeprowadzić przegląd TSCM?


Każda Firma w ramach swojej polityki bezpieczeństwa powinna przynajmniej raz przeprowadzić inspekcję TSCM. Właściwie opracowana polityka bezpieczeństwa i oceny ryzyka zawiera finansowanie dla TSCM. Częstotliwość inspekcji i wymagania zależą w dużej mierze od indywidualnych potrzeb Organizacji i tego jak postrzegany jest poziom zagrożenia w danym momencie.


Na przykład: Firma może być narażona na wrogie przejęcie, zależy jej na zachowaniu tajemnicy handlowej, jest zaangażowana w poważny spór sądowy lub narażona jest na niepożądane działania innych podmiotów.


Jeśli Organizacja wyczuwa lub ma podejrzenia, że może mieć problem z utratą poufnych informacji, to inspekcja TSCM jest jednym z kluczowych elementów, o które powinna zadbać. Ignorowanie tej kwestii to powszechny błąd, który często stwierdzany jest po fakcie, na etapie liczenia strat wygenerowanych przez to zaniedbanie.


Jeśli Organizacja znajduje się w sytuacji, w której informacje lub dane wyciekają w nieautoryzowany sposób, jest to ostatni i krytyczny moment, aby natychmiast rozpocząć pełne wewnętrzne dochodzenie i skorzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów kontrwywiadowczych.


W wielu przypadkach utrata poufnych informacji dotyczących Organizacji może być spowodowana błędami w polityce wewnętrznej. Nie zawsze chodzi o ukierunkowane akty szpiegostwa, ale jeśli tak jest, często warto prawidłowo zarządzać kryzysem, pozostawiając otwarte opcje do działań w zakresie bezpieczeństwa. Jeśli na wczesnym etapie będzie to złe zarządzane, trudno będzie powrócić do bezpiecznego poziomu dla Organizacji a straty wynikające z utraty informacji będą nie do odrobienia.


Proces kontroli TSCM:

  1. Dyskusja/wywiad, ocena zagrożenia i planowanie przed inspekcją.
  2. Szczegółowe badanie obszarów zagrożonych.
  3. Kontrola techniczna terenu.
  4. Badanie bezpieczeństwa informacji w celu zidentyfikowania pozostałych luk w zabezpieczeniach.
  5. Odprawa poinspekcyjna.
  6. Końcowy pisemny raport dokumentujący ustalenia, zalecenia i należytą staranność.

Przegląd lub inspekcja TSCM obejmuje trzy podstawowe fazy:

  1. Skanowanie szeregu pomieszczeń lub przestrzeni w poszukiwaniu ukrytych urządzeń, które transmitują za pośrednictwem zakresu częstotliwości, aby najpierw wygenerować tzw. ślad widma RF badanego obszaru, a następnie wyselekcjonować i przeanalizować sygnały RF, aby umożliwić ich identyfikację i kwalifikację jako bezpieczne.
  2. Fizyczna i techniczna kontrola urządzeń elektrycznych, systemów telekomunikacyjnych i informatycznych jest podejmowana w celu poszukiwania ukrytych "przewodowych" mikrofonów i ukrytych kamer. Dogłębna kontrola urządzeń telekomunikacyjnych obejmuje każdy telefon i gniazdo, aż po wewnętrzne i zewnętrzne poziomy węzłowe. Podobna procedura dotyczy także instalacji elektrycznej, wentylacyjnej itp.
  3. Ściany, podłogi, sufity i kanały są sprawdzane i skanowane pod kątem ukrytych, urządzeń lub okablowania z wykorzystaniem detektora złącz nieliniowych, detektorów liniowych, analizatorów pola elektromagnetycznego, analizatorów widma RF i termowizji.

Nasi technicy TSCM wywodzą się ze środowisk wywiadu cywilnego i wojskowego, telekomunikacji i bezpieczeństwa IT. Ta zróżnicowana wiedza i doświadczenie, w połączeniu z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu, pozwalają nam zlokalizować nawet wysoko zaawansowane technicznie tajne urządzenia podsłuchowe, ukryte kamery i podsłuchy telefoniczne.


Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia problemu zaistniałego w Państwa Organizacji.