Biuro Detektywistyczne - Prywatny Detektyw - Agencja Detektywistyczna | Grupa Hedron

Nieuczciwa konkurencja

Usługi detektywistyczne > Dla firm
Czym jest czyn Nieuczciwej Konkurencji?

W myśl artykułu 3 ust. 1 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.


Do czynów nieuczciwej konkurencji zaliczamy przede wszystkim:

  • rozpowszechnianie lub wykorzystywanie nieprawdziwych informacji
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • nakłanianie pracowników lub kontrahentów do rozwiązania, nie właściwego wykonania lub nie wykonania umowy

Udowodnienie wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji nie należy do najłatwiejszych, dlatego już na etapie podejrzeń wystąpienia takich praktyk należy zareagować natychmiast i skorzystać z pomocy profesjonalistów w tym zakresie.


Przy odpowiedniej strategii oraz sztywnym przestrzeganiu ustalonego reżimu operacyjnego jesteśmy nawet w stanie obrócić zaistniałą sytuację na korzyść klienta.


Jeżeli chcesz ochronić swoje przedsiębiorstwo przed stratami wywołanymi przez nieuczciwą konkurencję lub masz podejrzenia, że wobec Twojej firmy stosowane są czyny nieuczciwej konkurencji skontaktuj się z nami już dziś.