Biuro Detektywistyczne - Prywatny Detektyw - Agencja Detektywistyczna | Grupa Hedron

Wykrywanie podsłuchów

Usługi detektywistyczne > Bezpieczeństwo

Wykrywanie podsłuchów to potoczna nazwa procedury Tactical Counter Surveillance Measures (TCSM) i właściwie należało by ją nazwać wykrywaniem urządzeń szpiegujących, których jest cała gama. Ta niewielka zmiana w nazewnictwie od razu sugeruje, iż nie istnieje jedno urządzenie czy jedno ukierunkowane działanie, które jest w stanie wykryć wszystkie potencjalnie zastosowane urządzenia szpiegujące.


Po pierwsze dlatego, że jest to sprzęt specjalistyczny, oparty na różnych sposobach działania i zbierający dane w charakterystyczny dla konkretnego urządzenia sposób.


Po drugie, nigdy nie wiemy, ile takich urządzeń zostało zastosowanych i znalezienie jednego potrafi uśpić naszą czujność, tymczasem inne działają prawidłowo, zbierając dane na naszą szkodę.


Po trzecie nasłuch czy zbieranie danych może odbywać się w sposób zdany, z dużej odległości lub przy użyciu specjalnej technologii/oprogramowania, które przy zastosowaniu jednego urządzenia, do tego w rękach niedoświadczonego operatora jest absolutnie nie do wykrycia.


Przykładowe urządzenia znajdowane podczas wykonywania usługi wykrywania podsłuchów:

 • miniaturowe dyktafony,
 • miniaturowe nadajniki radiowe UHF i VHF
 • miniaturowe nadajniki GSM
 • urządzenia wykorzystujące technologię WiFi i Bluetooth,
 • urządzenia do ekstrakcji dźwięku za pomocą technologii przewodowej,
 • urządzenia wykorzystujące instalację elektryczną , wentylacyjną i grzewczą (hydroakustyka),
 • transmitery wykorzystujące światło podczerwone,
 • mikrofony kierunkowe, sejsmiczne, ultradźwiękowe, laserowe i mikrofalowe,
 • ukryte kamery szpiegowskie wideo przewodowe i bezprzewodowe,
 • lokalizatory aktywne i pasywne,
 • oprogramowanie monitorujące dostępne na większość systemów operacyjnych.

Jeżeli podchodzisz do kwestii bezpieczeństwa poważnie i masz uzasadnione podejrzenia lub nawet potencjalne dowody stosowania wobec Ciebie urządzeń szpiegujących skontaktuj się z nami.


Nasz technik odpowie na Twoje pytania oraz przeprowadzi wywiad źródłowy, który pozwoli wstępnie oszacować podstawowe parametry usługi.


Pamiętaj!


Z uwagi na możliwość zastosowania podsłuchu w telefonie komórkowym lub pomieszczeniu/samochodzie/garderobie, z których korzystasz na co dzień najlepiej, aby kontakt z nami odbył się w sposób poufny.

URZĄDZENIA SZPIEGUJĄCE W POJAZDACH

Pojazdy są bardzo często przedmiotem ataku szpiegowskiego ale dotyczy to nie tylko samochody, ale także mogą to być np. prywatne jachty i samoloty. Każdy z tych środków transportu stwarza inny zestaw możliwości i rozwiązań technicznych i w związku z tym wymaga specjalistycznej wiedzy nie tylko na temat urządzeń podsłuchowych i możliwości, ale także na temat okablowania i konstrukcji tych pojazdów. Na przykład wykrywanie podsłuchów w samochodzie zajmuje dużo czasu i wymaga dodatkowego sprzętu np. endoskopu czy urządzenia termowizyjnego oraz oczywiście wiedzy o tym, co jest, a co nie jest możliwe, jeśli chodzi o urządzenia podsłuchowe.

Do najczęściej stosowanych urządzeń monitorujących w pojazdach zalicza się:
 • Lokalizatory satelitarne – aktywne i pasywne,
 • lokalizatory radiowe, hybrydowe,
 • lokalizatory BLE,
 • nadajniki podsłuchowe radiowe i GSM,
 • ukryte kamery,
 • dyktafony,
 • urządzenia umożliwiające hacking systemów operacyjnych pojazdów.