Agencja Wywiadowcza | Grupa Hedron

Audyt bezpieczeństwa

Usługi detektywistyczne > Bezpieczeństwo

Audyt bezpieczeństwa informacji realizowany przez Grupę Hedron ma za zadanie dokładną ocenę stanu bezpieczeństwa informacji w Państwa Organizacji w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach a jego wynikiem jest raport umożliwiający podjęcie świadomych decyzji naprawczych w organizacji pracy oraz stosowanej polityce bezpieczeństwa informacji.


Zamawiając usługę audytu bezpieczeństwa możecie Państwo liczyć na:

 • kompleksowe wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji,
 • przegląd projektu i skuteczności operacyjnej wszystkich kontroli organizacyjnych i technicznych,
 • informacje oraz dowody dotyczące zgodności lub niezgodności ze wszystkimi wymogami i normami prawnymi,
 • listy kontrolne,
 • raporty i zalecenia,
 • testy penetracyjne i testy podatności,
 • przegląd, pomiar, monitorowanie wyników i sprawozdawczość w odniesieniu do kluczowych celów i zadań,
 • przegląd powiązań między wymogami normatywnymi, polityką, celami i zadaniami w zakresie skuteczności działania,
 • przegląd wszelkich mających zastosowanie wymogów prawnych, obowiązków, kompetencji personelu,
 • przegląd operacji, procedur, danych dotyczących wyników oraz ustaleń i wniosków z audytu wewnętrznego,
 • odpowiedzialność kierownictwa za politykę jednostki kontrolowanej,
 • działania jawne oraz niejawne – w zależności od potrzeb Organizacji,
 • kompleksowe wsparcie w trakcie oraz po wykonaniu usługi.

Zapraszamy do kontaktu