Szkolenie zaawansowane dla detektywów

   Program szkolenia został przygotowany z myślą o detektywach, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności z zakresu prowadzenia obserwacji oraz dla detektywów, którzy dopiero uzyskali licencję detektywa i planują podjąć swoje pierwsze zlecenia.

   Celem szkolenia jest przekazanie kursantom kompleksowej wiedzy nt. organizacji i planowania czynności obserwacyjnych, taktyki prowadzenia obserwacji w zróżnicowanych uwarunkowaniach terenowych, doskonalenia technik obserwacyjnych oraz kontr-obserwacji. Szkolenie podzielone jest na części teoretyczną oraz praktyczną, w której zostaną zaprezentowane poszczególne metodyki pracy.

Część 1. Wprowadzenie do szkolenia. Planowanie i organizacja czynności obserwacyjnych:

1. Obserwacja jako podstawowa metoda pracy detektywa
2. Czynności przygotowawcze poprzedzające wykonanie zlecenia obserwacji
3. Przyjęcie zlecenia obserwacji
4. Rozpoznanie terenu przed rozpoczęciem czynności

Część 2. Logistyka prowadzenia czynności obserwacyjnych w miejscach publicznych przy uwzględnieniu zróżnicowanych specyfik zabudowy i zaludnienia:

1. Podjęcie figuranta
2. Prowadzenie obserwacji na terenie odkrytym
3. Obserwacja w środkach komunikacji
4. Sposoby prowadzenia obserwacji w obiektach publicznych.
5. Obserwacja w lokalach gastronomicznych
6. Obserwacja w obiektach handlowych
7. Specyfika prowadzenia obserwacji na dworcach i lotniskach
8. Organizacja czynności obserwacyjnych w zależności od posiadanych sił i środków:
a) Jednoosobowa obserwacja
b) Dwuosobowa obserwacja
c) Wieloosobowa obserwacja
d) Obserwacja figuranta w przypadku dysponowania jednym/wieloma pojazdami
9. Zasady postępowania detektywów w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzen:
a) Zagubienie figuranta
b) Zachowanie się obserwatorów podczas legitymowania przez funkcjonariuszy lub pracowników ochrony
c) Zachowanie detektywów w przypadku podejrzenia dekonspiracji

Część 3. Raportowanie wyników obserwacji:

1. Sporządzenie sprawozdania z obserwacji
2. Raport tekstowy oraz dokumentacja fotograficzna
3. Dokumentacja video oraz dźwiękowa jako uzupełnienie raportu
4. Przykładowy raport z czynności detektywistycznych

Część 4. Praktyka
1. Ćwiczenia terenowe uwzględniające wiedzę nabytą w trakcie szkolenia

Grupa Hedron Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru prowadzonego przez MSW w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-185/2014.

Działamy na licencji detektywistycznej wydanej przez Komendę Główną Policji.

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress