Biuro Detektywistyczne - Prywatny Detektyw - Agencja Detektywistyczna | Grupa Hedron

Wpis na blogu

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE DLA OSÓB PRYWATNYCH.


Opublikowano:
LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE DLA OSÓB PRYWATNYCH.
Większość osób kojarzy pracę techników kryminalistyki ze znanymi z pierwszych stron gazet zabójstwami. 

Ostatnim bardzo głośnym wydarzeniem, gdzie technicy z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego wyjaśniali okoliczności i zabezpieczali dowody było uderzenie rakiety manewrującej na terenie Przewodowa. 

Jednak czy wszystkie sprawy prowadzone przez laboratoria kryminalistyczne są tak spektakularne?

Odpowiedź brzmi – oczywiście, że nie!

W tym artykule opowiem jakie sprawy trafiają do nas najczęściej i jak pomagamy swoim klientom w dowodzeniu prawdy. 

Niedawno zgłosiła się do nas pewna Pani, której mąż uparcie twierdził, że czerwona plama na kołnierzyku koszulki, którą wrzucił do pralki, to jego własna krew. Ów mężczyzna, zapewne w afekcie, nie wziął jednak pod uwagę, że kobiety doskonale znają się na „tych sprawach”. Zaradna Pani zgłosiła się do nas, przesłała materiał dowodowy i po kilku dniach potwierdziliśmy jej obawy – była do markowa szminka. 

Kolejny przypadek z wakacji bieżącego roku:

Nasz klient wracając autem do domu utknął w korku samochodowym. Ruszając, zagapił się i wjechał niewielką prędkością w zderzak samochodu przed nim. Nic nikomu się nie stało, samochód w żaden sposób nie ucierpiał, więc skończyło się na spisaniu oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Po tygodniu odezwał się „poszkodowany” informując, że podczas tego wypadku doznał urazu kręgosłupa, że nosi kołnierz ortopedyczny i ma problemy z chodzeniem i w związku z tym będzie rościł o odszkodowanie. Sugerował rozwiązanie sprawy polubownie – mówiąc wprost - chciał naciągnąć naszego klienta na kilka tysięcy złotych. Klient poprosił nas o dokonanie ekspertyzy z wypadku samochodowego. Biegły technik kryminalistyki zbadał uszkodzenia samochodu, określił orientacyjną prędkość samochodu, siłę uderzenia, zostały opisane okoliczności a więc m.in. występowanie zagłówków w samochodzie poszkodowanego i finalnie z przeprowadzonej ekspertyzy wynikało, że w tym wypadku nie mogło dojść do uszkodzenia kręgów szyjnych u poszkodowanego. Taki dokument w zupełności wystarczył naszemu klientowi, żeby zażegnać problem. 

Jak widzicie Państwo usługa wykonania ekspertyzy w naszym laboratorium kryminalistycznym może być przydatna w wielu przypadkach i często potrafi diametralnie zmienić bieg kluczowych spraw w naszym codziennym życiu. 

Jakie ekspertyzy przeprowadzamy i jakich spraw dotyczą najczęściej:

- ekspertyzy wypadków drogowych – zazwyczaj zamawiane w celach odszkodowawczo-roszczeniowych przez ofiary wypadków samochodowych, ustalanie przyczyn awarii oraz pożarów pojazdów.

- ekspertyzy materiału biologicznego - ustalanie ojcostwa, ustalanie sprawców przestępstwa.

- ekspertyzy fizykochemiczne – ustalenie składu fizyko-chemicznego badanego materiału (przykład ze szminką na kołnierzyku koszulki).

- ekspertyzy dokumentów – wykrywanie fałszerstw – autentyczność i szacunkowa data wykonania podpisu, autentyczność testamentu oraz innych istotnych dokumentów, ustalanie autorów anoniów, badanie dokumentów zniszczonych, ujawnianie zapisów nieczytelnych itd.

- ekspertyzy toksykologiczne – stosowane często przez rodziców w celu weryfikacji stanu psycho-fizycznego dzieci (narkotyki, dopalacze), podejrzenie podtruwania przez osoby z otoczenia. 

- ekspertyzy z zakresu informatyki kryminalistycznej - ustalanie sprawców cyberataków, opinie w zakresie przestępstw w Sieci, opinie w zakresie (uzupełnianie lub podważanie) ustaleń Informatyki śledczej.  

- ekspertyzy wariograficzne – ustalanie wiarygodności zeznań, dochodzenie do prawdy, ustalanie faktycznych zdarzeń.

- ekspertyzy księgowe – wykazanie zaniedbań lub działania na szkodę podmiotów gospodarczych – np. podwójna czy kreatywna księgowość.

- ekspertyzy fotograficzne, audiowizualne oraz systemów monitoringu - identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęć fotograficznych i zapisów wideo, analiza przebiegu zdarzeń zarejestrowanych systemami monitorującymi, ocena rodzaju systemu i autentyczności zapisu (np. powstałego w wyniku preparowania i fałszywego montażu scen i obrazów na różnych nośnikach).

- ekspertyzy fonoskopijne - spisywanie treści dowodowych wypowiedzi, pobieranie materiału porównawczego w postaci mowy do badań identyfikacyjnych, ekstrahowanie ścieżek dźwiękowych z zapisów wideo, rejestrowanie czynności procesowych (np. przesłuchania, okazania, eksperymentu procesowego itp.), badania autentyczności nagrań, identyfikacja osób na podstawie nagrań głosu i mowy, ustalenia dotyczące kontekstu sytuacyjnego zarejestrowanego na nagraniu.

- ekspertyzy z zakresu lingwistyki kryminalistycznej (ang. Forensic Linguistics) - ustalanie idiolektu autora, analizy porównawcze autorów, wskazywanie autorów anonimów, ocena formy i charakteru wypowiedzi uważanych za obraźliwe, znieważające, naruszające dobra osobiste itp.(stalking, cyberstalking), ustalenie intencji sprawcy w sprawach o groźbę karalną, analiza tekstu pod kątem plagiatu.

- ekspertyzy daktyloskopijne i traseologiczne – ustalenie sprawców ataku np. pogryzień przez psa.

- ekspertyzy mechanoskopijne – stosowane często w celu wykazania faktycznych okoliczności włamań, na potrzeby odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych, identyfikacji autentyczności przedmiotów np. monet.

- ekspertyzy z zakresu broni, materiałów wybuchowych i balistyki - identyfikacja broni, łusek i pocisków, śladów użycia broni palnej i białej.

- ekspertyzy antropologiczne i antroposkopijne -  sporządzanie portretu pamięciowego metodami komputerowymi, ustalanie spornego ojcostwa metodami antropologicznymi, przy braku możliwości badań genetycznych, identyfikacja człowieka na podstawie czaszki i zdjęć (metodą superprojekcji), ocena progresji i regresji wiekowej (postarzanie i odmładzanie) na podstawie zdjęcia danej osoby– na podstawie morfologii twarzy utrwalonego na zdjęciach dziecka, matki i domniemanego ojca, ocena wieku rozwojowego i szacowanie wieku metrykalnego osób utrwalonych na plikach graficznych i filmowych oraz na zdjęciach analogowych, identyfikacja osób z monitoringu, zdjęć i innych nośników obrazu, ujawnianie cech grupowych mających znaczenie w przypadku identyfikacji osób utrwalonych na różnych nośnikach, w sytuacji ich zamaskowania, także z odtworzeniem sposobu poruszania się (cechy behawioralne), rekonstrukcja zdarzenia na podstawie zgromadzonych materiałów procesowych.

Jeżeli możemy pomóc, w którymś z wyżej wymienionych przypadków, zapraszamy do bezpłatnej konsultacji – 666-68-68-69. 

Pozdrawiamy Grupa Hedron

#laboratorium #kryminalistyczne #kryminalistyka #ekspertyzy #prawda #ustalenia #prawo #ojcostwo #wariograf #pomagamy #detektyw #fałszerstwa #oszuści #wyłudzenia #wariograf #toksykologia #sprawcy #przestępstwo